Tăng mức trợ cấp cho lao động nữ sinh con từ 1/7

Cập nhật, 09:58, Thứ Tư, 27/03/2019 (GMT+7)

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000đ (mức hiện hành là 2.780.000đ).

Tại Nghị quyết số 70 ngày 9/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2019, tăng mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ cho phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2019, mức hưởng chế độ BHXH với người lao động (NLĐ được thực hiện như sau: Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 447.000đ (mức hiện hành là 417.000đ).

Lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000đ (mức hiện hành là 2.780.000đ); trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000đ (mức hiện hành là 2.780.000đ) cho mỗi con.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày bằng 372.500đ (mức hiện hành là 347.500đ) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; 596.000đ (mức hiện hành là 556.000đ) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

HP (nguồn NLĐO)