Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT

Cập nhật, 05:26, Thứ Ba, 05/03/2019 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18 về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Theo đó, nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được Nhà nước hỗ trợ y tế ban đầu, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm và bảo trợ xã hội. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

Nghị định 18 quy định rõ quyền của nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh sẽ được Nhà nước hỗ trợ y tế ban đầu, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm và bảo trợ xã hội.

Con của các nạn nhân này là trẻ em thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học bổng, kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật. Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được hưởng các quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

Đối với các nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh sẽ được Nhà nước hỗ trợ chăm sóc y tế khi bị tai nạn, hỗ trợ mua BHYT và được hưởng chính sách BHYT theo quy định về BHYT; hỗ trợ về chỉnh hình, phục hồi chức năng; được hỗ trợ giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm; được hỗ trợ sinh kế và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội.

Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ tái định cư và phát triển kinh tế cho dân cư thuộc khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh; hỗ trợ học tập đối với con của nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

HP (nguồn Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội)