Hợp nhất quy định về mẫu thẻ căn cước

Cập nhật, 05:18, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA quy định về hình dáng, kích thước, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu, nội dung trên thẻ căn cước công dân.

Thông tin trên mặt trước thẻ gồm: Bên trái, từ trên xuống có hình quốc huy, đường kính 14mm; ảnh của người được cấp thẻ căn cước công dân cỡ 20mm x 30mm; có giá trị đến...

Bên phải, từ trên xuống: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập- Tự do- Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công dân”; số; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; quê quán; nơi thường trú.

Mặt sau thẻ gồm các thông tin: Trên cùng là mã vạch 2 chiều; bên trái có 2 ô, trong đó ô trên là vân tay ngón trỏ trái và ô dưới là vân tay ngón trỏ phải của người được cấp thẻ.

Bên phải, từ trên xuống: Đặc điểm nhận dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp thẻ và dấu có hình quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

Quốc huy và ảnh của công dân được in màu trực tiếp trên thẻ căn cước công dân…

Đáng chú ý, không giống với chứng minh nhân dân 12 số như hiện nay, con dấu trên thẻ căn cước công dân sẽ là của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) chứ không còn là Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (thuộc Tổng cục Cảnh sát trước đây).

Mẫu thẻ căn cước quy định tại thông tư này đã được áp dụng từ ngày 1/1/2016. Nếu địa phương nào chưa có điều kiện để triển khai cấp thẻ căn cước công dân thì tiếp tục cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân.

Tuy nhiên, chậm nhất là đến ngày 1/1/2020, tất cả địa phương trên cả nước phải thực hiện thống nhất theo mẫu thẻ căn cước công dân như Văn bản hợp nhất số 01.

HP (nguồn PL)