7 trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật, 06:00, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Theo quy định, cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua doanh nghiệp (hoặc cơ quan) trả thu nhập trong 7 trường hợp.

1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 1 đơn vị (A), nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại A nữa.

2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 1 đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ hoặc đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

3. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.

4. Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

5. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

6. Cá nhân đủ điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhưng đã được doanh nghiệp trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

7. Người lao động chưa đăng ký mã số thuế.

HP (nguồn Tạp chí Điện tử Tài chính)