Từ 15/1/2019, 2 đối tượng được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Cập nhật, 09:34, Thứ Sáu, 01/02/2019 (GMT+7)

Đó là nội dung được quy định tại Nghị định số 161 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức (CC), viên chức (VC), nâng ngạch CC, thăng hạng VC và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, từ ngày 15/1/2019 sẽ chỉ còn 2 đối tượng CC được tuyển dụng mà không cần trải qua thi tuyển so với 3 đối tượng như quy định hiện nay. Cụ thể:

Một là, VC quân đội, công an, làm công tác cơ yếu; người giữ chức danh, chức vụ trong các công ty nhà nước có ít nhất 5 năm công tác tại vị trí yêu cầu trình độ ĐH trở lên, phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng và có đóng BHXH.

Hai là, người đã là cán bộ, CC từ cấp huyện trở lên, sau đó được điều động, luân chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ trong các công ty nhà nước.

Tuy nhiên, Nghị định số 161 cũng quy định, dù được miễn thi, các đối tượng nêu trên vẫn phải trải qua kiểm tra, sát hạch bởi một hội đồng có từ 5- 7 thành viên.

Việc kiểm sát, sát hạch bao gồm 2 nội dung: kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tuyển; sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

Trong trường hợp tiếp nhận những người trước đây đã là cán bộ, CC thì không cần phải lập hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Nếu CC được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước đó được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trước đây, trường hợp đặc biệt được tuyển dụng không qua thi tuyển còn có thủ khoa các trường ĐH trong nước; người tốt nghiệp ĐH, sau ĐH loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài. Nhưng từ ngày 15/1/2019, các đối tượng này không còn được hưởng đặc quyền tuyển thẳng.

HP (nguồn Tạp chí điện tử Tài chính)