Từ ngày 15/1/2019, không phân biệt ĐH chính quy hay tại chức trong tuyển dụng

Cập nhật, 05:12, Thứ Tư, 30/01/2019 (GMT+7)

Đó là nội dung mới được quy định chính thức tại Nghị định số 161 do Chính phủ ban hành sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức (CC), viên chức (VC), nâng ngạch CC, thăng hạng VC và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, được áp dụng từ ngày 15/1/2019.

Theo đó, đối với tuyển dụng CC, quy định điều kiện đăng ký dự tuyển CC thực hiện theo khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, CC 2008.

Cụ thể, cơ quan sử dụng CC xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, CC 2008 nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.

Đối với tuyển dụng VC, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng VC theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật VC 2010 được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật VC 2010 nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

HP (nguồn Tạp chí điện tử Tài chính)