Cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh karaoke

Cập nhật, 05:12, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

Theo Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 7 điều kiện kinh doanh karaoke được cắt giảm nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke.

Cụ thể, đã bãi bỏ các điều kiện như: cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng; địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử- văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên; đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 lux tương đương 1 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2;

đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép; không được bán rượu hoặc để cho khách uống rượu trong phòng karaoke.

Ngoài ra, Nghị định 142/2018/NĐ-CP cũng đã chính thức bãi bỏ quy hoạch karaoke đã được các tỉnh- thành lập trước đây. Tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke sẽ không còn bị khống chế về số lượng điểm kinh doanh ở từng địa phương.

HỮU DUY (TP Vĩnh Long)