Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Cập nhật, 05:43, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)

Từ ngày 10- 30/10/2018, Vĩnh Long sẽ tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020.

Đối tượng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương đang quản lý. Hộ có khả năng rơi vào nghèo, cận nghèo trên địa bàn cấp huyện theo quy định (có giấy đề nghị xét bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo).

Việc rà soát nhằm thống kê tổng hợp từng nhóm đối tượng hộ nghèo, đánh giá thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn tỉnh cũng như xác định nguyên nhân, nhu cầu cần hỗ trợ của hộ nghèo, hộ cận nghèo để thoát nghèo bền vững;

làm cơ sở thực hiện chính sách an sinh xã hội; cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ theo dõi biến động hộ nghèo, người nghèo; hộ cận nghèo và người cận nghèo.

Trên cơ sở thực trạng thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND các cấp ban hành các giải pháp, chính sách để cải thiện, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận của người dân về các dịch vụ xã hội cơ bản theo lĩnh vực, địa bàn, bảo đảm sử dụng nguồn lực dành cho giảm nghèo hợp lý, tập trung và hiệu quả hơn.

SÔNG TRĂNG