Tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2019

Cập nhật, 04:53, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp, thống nhất về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019. Theo kết quả bỏ phiếu, 100% Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận với việc tăng lương tối thiểu vùng.

Cụ thể, mức lương được dự tính điều chỉnh tăng như sau:

- Lương tối thiểu tại Vùng I tăng thêm 5% (mức mới 4.180.000 đ/tháng).

- Lương tối thiểu tại Vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới 3.710.000 đ/tháng).

- Lương tối thiểu tại Vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới 3.250.000 đ/tháng).

- Lương tối thiểu tại Vùng IV tăng thêm 5,8% (mức mới 2.920.000 đ/tháng).  

HP (nguồn VTV.vn)