Doanh nghiệp cần biết

Những điểm mới về đăng ký doanh nghiệp tại Nghị định 108

Cập nhật, 10:01, Thứ Bảy, 29/09/2018 (GMT+7)

Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN).

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều về ĐKDN, chủ yếu là tiếp tục giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy việc thành lập DN.

Cụ thể, đơn giản hóa thủ tục ĐKDN: DN không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị ĐKDN, thông báo thay đổi nội dung ĐKDN, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ ĐKDN.

Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến ĐKDN, không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Hồ sơ ĐKDN với công ty TNHH 1TV, không yêu cầu phải nộp bản sao điều lệ hoặc tương đương khác của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

DN có thể nộp hồ sơ ĐKDN trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký để nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Cũng như không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

DN có thể đăng ký chuyển đổi loại hình DN đồng thời đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN, thông báo thay đổi nội dung ĐKDN khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Việc đăng ký thành lập DN trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi DN dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký bao gồm: bản chính giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định khác tương ứng với từng loại hình DN.

Nghị định cho phép DN thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh, bỏ quy định chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh- thành trực thuộc Trung ương nơi DN đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Cho phép người nhận ủy quyền ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh để không phải nộp bản giấy. Bên cạnh đó, nghị định còn tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về tài khoản đăng ký kinh doanh; đăng ký thay đổi điều lệ, tăng/giảm vốn điều lệ…

Nghị định có hiệu lực từ 10/10/2018.

NGUYỄN VĂN SOANG