Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật, 05:50, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)

Ngày 6/7/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12 về Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) và hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 12 ngày 2/3/2012.

Theo đó, hướng dẫn đưa ra một số tiêu chí khung để làm cơ sở ban hành tiêu chí đánh giá một buổi SHCB thường kỳ đạt chất lượng gồm:

Một  là, tỷ lệ đảng viên (ĐV) dự SHCB: ĐV dự SH đạt tỷ lệ trên 85% và không có ĐV vắng mặt không có lý do hoặc ĐV vắng mặt có lý do quá 3 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, SH Đảng theo quy định và ĐV trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt).

Hai là, công tác chuẩn bị SHCB: Bí thư hoặc phó bí thư CB trực tiếp chuẩn bị nội dung SH. Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) trước khi SHCB.

Nội dung SH được chuẩn bị đúng đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xác định nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để CB lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng dự thảo nghị quyết CB.

Ba là, tổ chức SHCB: Thời điểm tổ chức SH đúng quy định của cấp ủy có thẩm quyền. Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi SHCB theo quy định.

Phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả. Có biểu dương ĐV tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình ĐV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, ĐV không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện,

phấn đấu hàng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có). Có nhiều ĐV tham gia phát biểu ý kiến.

Thời gian SHCB phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp SH chuyên đề với SHCB thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút.

Đối với CB có quá ít ĐV thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian SH. Sổ biên bản SHCB ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi SH và được lưu giữ, bảo quản lâu dài làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho ĐV.

Bốn là, thực hiện nguyên tắc tổ chức SH Đảng: Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong SHCB. Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình.

SH bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không giám bảo vệ thấy sai không giám đấu tranh.

Năm là, kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết CB: Kết luận hoặc nghị quyết CB được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Hướng dẫn nêu rõ, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào Chỉ thị số 10, Kết luận số 18 của Ban Bí thư và hướng dẫn này ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng SH đối với từng loại hình CB theo các mức độ (tốt, khá, trung bình, kém) làm cơ sở để các CB phấn đấu, cấp ủy, tổ chức Đảng cấp trên kiểm tra giám sát đánh giá, xếp loại chất lượng CB, ĐV hàng năm.

HP (nguồn ĐCSVN)