Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật, 07:35, Thứ Sáu, 15/06/2018 (GMT+7)

Nghị định 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính có hiệu lực từ ngày 21/6/2018.

Theo đó, đối tượng áp dụng của văn bản này bao gồm sĩ quan quân đội, sĩ quan công an đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan sau đây:

- Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- UBND các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính.

HP (nguồn Taichinh)