Quy định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Cập nhật, 19:24, Thứ Ba, 12/06/2018 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, khu vực cấm hoạt động khoáng sản bao gồm các khu vực dọc sát theo bờ sông, có chiều rộng 200m tính từ bờ sông đối với sông Tiền, sông Cổ Chiên, sông Hậu và có chiều rộng 100m tính từ bờ sông đối với sông Pang Tra, sông nhánh trái sông Hậu; khu vực đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng trên sông là cầu, phà, bến cảng, đường cáp điện ngầm, đường dây điện trên không và các khu vực lòng sông bị xâm thực mạnh, bờ sông bị sạt, lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định, an toàn của bờ sông, sinh kế của người dân.

Có 19 khu vực cấm hoạt động khoáng sản như thế trên địa bàn tỉnh, trong đó sông Tiền 3 khu vực, sông Cổ Chiên 6 khu vực, sông Pang Tra 4 khu vực, sông Hậu 5 khu vực, nhánh trái sông Hậu 1 khu vực. Không có khu vực hay điểm nào đưa vào khoanh định là khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

HP (nguồn Vinhlong.gov.vn)