Chậm giải quyết thủ tục hành chính phải xin lỗi dân

Cập nhật, 05:54, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)

Nghị định 61 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có hiệu lực từ ngày 21/6/2018.

Theo đó, khi chậm giải quyết thủ tục hành chính, trong thời hạn chậm nhất một ngày trước ngày hết hạn, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho bộ phận một cửa, gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả.

Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

Nghiêm cấm cán bộ tại bộ phận một cửa cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định;

đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính…

HP (nguồn PLO)