Thay đổi biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật, 11:27, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)

Ngày 4/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN).

Theo đó, lệ phí thay đổi nội dung ĐKDN, cấp lại giấy chứng nhận ĐKDN từ 200.000 đ/lần xuống còn 100.000 đ/lần; cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN từ 100.000 đ/hồ sơ còn 50.000 đ/hồ sơ. Phí cung cấp thông tin DN theo tài khoản (từ 125 bản/tháng trở lên) từ 5.000.000 đ/tháng xuống 4.500.000 đ/tháng. 

Thông tư này cũng quy định một số đối tượng được miễn hoàn toàn phí, lệ phí. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/1/2018.

BÁ NHẪN