Tiền sử dụng đất được miễn giảm

Cập nhật, 04:26, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

Nghị định 123/2017 sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nêu rõ các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất từ 1/1/2018,

gồm: người nhận chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 1/7/2014 trở đi và tiếp tục thực hiện dự án sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thời gian còn lại của dự án nếu bên chuyển nhượng là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất;

bên chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan có thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật trước 1/7/2014. 

Số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng.

HP (nguồn VnExpress)