Tiền trợ cấp thai sản tăng thêm 180.000đ từ 1/7/2018

Cập nhật, 05:55, Thứ Sáu, 01/12/2017 (GMT+7)

Từ ngày 1/7/2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi tắt là trợ cấp thai sản) sẽ tăng thêm 180.000đ so với mức trợ cấp hiện hành.

Trợ cấp thai sản được tăng lên là do Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vừa được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2017) nêu rõ mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên thành 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2018.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 38 của Luật BHXH năm 2014: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, từ 1/7/2018, mức trợ cấp thai sản sẽ là 2,78 triệu đồng, tăng 6,923% so với mức hiện nay (2,6 triệu đồng).

HP (theo TTXVN)