Quy định pháp luật mới về phí công chứng

Cập nhật, 14:35, Thứ Năm, 21/12/2017 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. 

Theo đó, Thông tư số 111/2017/TT-BTC quy định giảm mức thu phí công chứng đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản được bán) so với quy định hiện hành, cụ thể như sau:

1. Tài sản có giá trị dưới 5 tỷ đồng, mức thu 90.000 đ/trường hợp (giảm từ 100.000đ xuống còn 90.000 đ/trường hợp);

2. Tài sản giá trị từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, mức thu 270.000 đ/trường hợp (giảm từ 300.000đ xuống còn 270.000 đ/trường hợp); 

3. Tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng, mức thu 450.000 đ/trường hợp (giảm từ 500.000đ xuống còn 450.000 đ/trường hợp).

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung quy định mức thu liên quan đến hợp đồng bán tài sản đấu giá, mức thu phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản v.v… tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC.

Thông tư số 111/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 11/12/2017.

HP (theo Bộ Tư pháp)