Những quy định mới về việc đóng BHXH từ ngày 1/1/2018

Cập nhật, 05:32, Thứ Sáu, 03/11/2017 (GMT+7)

Theo BHXH Việt Nam, từ ngày 1/1/2018, sẽ áp dụng bổ sung một số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, đó là: người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 đến dưới 3 tháng;

người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Quy định về tiền lương đóng BHXH tính từ thời điểm trên nêu cụ thể với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Cũng từ ngày 1/1/2018, ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện, theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể bằng:

30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm.

TƯỜNG VÂN