Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật, 05:35, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về đào tạo sau ĐH, cán bộ, công chức phải đáp ứng điều kiện: Có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 2 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau ĐH lần đầu...

Đối với viên chức phải kết thúc thời gian tập sự (nếu có); có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nếu tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp... phải đền bù chi phí đào tạo.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định cụ thể về 4 hình thức bồi dưỡng: Thứ nhất là tập sự; thứ hai là bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; thứ ba là bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; thứ tư là bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm. 

HP (nguồn HNM)