Giá dịch vụ xe ra, vào bến ôtô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 15:25, Thứ Tư, 13/09/2017 (GMT+7)

Ngày 25/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến ôtô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, đối với tuyến cố định nội tỉnh: 2.000 đ/ghế/chuyến (áp dụng chung cho xe ra, vào bến xe từ loại 1 đến loại 6).

Đối với tuyến cố định liên tỉnh: Giá dịch vụ xe ra, vào bến ôtô bến loại 1, loại 2 đối với tuyến có cự ly từ 100km trở xuống là 2.500 đ/ghế/chuyến; tuyến có cự ly trên 100km là 3.500 đ/ghế/chuyến.

Tương tự, đối với tuyến có cự ly từ 100km trở xuống và tuyến có cự ly trên 100km đối với bến loại 3 là 2.400 đ/ghế/chuyến và 3.300 đ/ghế/chuyến; bến loại 4 là 2.200 đ/ghế/chuyến và 3.100 đ/ghế/chuyến; bến loại 5 là 2.100 đ/ghế/chuyến và 2.900 đ/ghế/chuyến; bến loại 6 là 2.000 đ/ghế/chuyến và 2.800 đ/ghế/chuyến.

Đối với vận tải hành khách theo tuyến xe buýt (áp dụng chung cho xe ra, vào bến ôtô từ loại 1 đến loại 6): Xe buýt có số ghế thiết kế từ 50 ghế trở xuống là 10.000 đ/chuyến; xe buýt có số ghế thiết kế trên 50 ghế là 12.000 đ/chuyến.

Đối với xe taxi, xe trung chuyển, xe khách (áp dụng chung cho xe ra, vào bến ôtô từ loại 1 đến loại 6): taxi, xe trung chuyển 5 ghế trở xuống là 5.000 đ/xe/lượt; taxi, xe trung chuyển trên 5 ghế là 7.000 đ/xe/lượt; xe khách từ 15 ghế trở lên 10.000 đ/xe/lượt.

Đối với xe tải (áp dụng chung cho xe ra, vào bến từ loại 1 đến loại 6): xe tải dưới 10 tấn là 10.000 đ/xe/lượt; xe tải từ 10- 20 tấn là 20.000 đ/xe/lượt; xe siêu trường, siêu trọng, xe đầu kéo, xe container là 50.000 đ/xe/lượt.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 6/9/2017.

HP (nguồn vinhlong.gov.vn)