Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2

Cập nhật, 08:17, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 63 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, phê duyệt số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 là 313.707 hộ; kinh phí cần bổ sung thêm từ nguồn ngân sách trung ương khoảng 840 tỷ đồng (ngoài 7.300 tỷ đã được bố trí). Đồng thời đồng ý chủ trương xử lý một số vấn đề đề xuất của các địa phương như sau:

Đối với hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì sẽ hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách Trung ương trong năm 2017.

Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà đó thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Đối với những trường hợp thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì các địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp, nếu con của họ thực sự có khó khăn về nhà ở thì UBND các tỉnh- thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác để thực hiện hỗ trợ, đồng thời báo cáo kết quả hỗ trợ về Bộ Xây dựng...

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch- Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện phân bổ toàn bộ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương (100%) để hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng giai đoạn 2; đồng thời cũng giao UBND các tỉnh- thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hỗ trợ đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, đúng hình thức hỗ trợ đã được thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 và thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở theo đúng quy định và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 22.

HP

(Nguồn Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TB và XH)