Đưa nội dung tiết kiệm điện vào đánh giá thi đua hàng năm

Cập nhật, 07:45, Thứ Tư, 09/08/2017 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh- thành trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể- xã hội và các hộ gia đình sử dụng điện thực hiện nghiêm một số giải pháp tiết kiệm điện.

Cụ thể, các cơ quan, công sở cần xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện; phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Đối với việc chiếu sáng công cộng, áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện…

Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng; khuyến khích sử dụng các giải pháp tiết kiệm điện…

Các cơ sở dịch vụ, thương mại, nhà hàng, khách sạn tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của công ty điện lực tại địa phương trong trường hợp thiếu điện.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm xây dựng và ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch sản xuất của ngành, địa phương và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan công sở.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các công ty điện lực tỉnh- thành trực thuộc Trung ương tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo sở công thương, sở tài chính và UBND tỉnh- thành trực thuộc Trung ương để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

HP

(Nguồn: dantri.com.vn)