Thay đổi thời gian làm các thủ tục về đất đai

Cập nhật, 04:56, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Từ 1/3/2017 việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 15 ngày (quy định cũ là 30 ngày).

Riêng thủ tục cấp lại các giấy tờ về đất đai bị mất giảm 2/3 thời gian, xuống còn 10 ngày thay vì 30 ngày.

HP (nguồn VTV.vn)