Cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật, 06:14, Thứ Tư, 08/03/2017 (GMT+7)

Ngày 28/2/2017, UBND tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016- 2020.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều kiện được hỗ trợ là người lao động sau khi hoàn thành khóa học do đơn vị, doanh nghiệp được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, các đơn vị, tổ chức hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Trung ương (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ) tổ chức, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc xác nhận hoàn thành khóa học ngoại ngữ, giáo dục định hướng để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Hình thức vay là tín chấp thông qua hộ gia đình.

Mức vay, đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, bộ đội xuất ngũ:

Trường hợp đối tượng được hỗ trợ vay vốn từ nguồn trung ương, mức vay tối đa theo chính sách này là phần chênh lệch giữa chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và phần được vay từ nguồn trung ương.

Trường hợp không được hỗ trợ vay vốn từ nguồn trung ương, mức vay tối đa bằng 100% chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với các đối tượng còn lại được vay tối đa 80% chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Về lãi suất cho vay, đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu hồi đất nông nghiệp, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, bộ đội xuất ngũ, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Đối với các đối tượng còn lại thì lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

MAI TUYẾT (nguồn: QĐ368/QĐ-UBND)