Kết nạp 2.411 dân quân tự vệ

Cập nhật, 14:01, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)

Năm 2018, tỉnh Vĩnh Long kết nạp 2.411 dân quân tự vệ (DQTV) và giải ngạch 1.674 DQTV. Lễ kết nạp và giải ngạch được các xã- phường- thị trấn tổ chức trọng thể đúng ngày truyền thống của lực lượng DQTV (28/3) hàng năm.

Lực lượng DQTV toàn tỉnh đạt 1,52% dân số, trong đó có 27% là đảng viên. Đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai,...

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức xây dựng lực lượng DQTV có số lượng hợp lý, biên chế tinh gọn, chất lượng ngày càng cao, theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp, lấy việc xây dựng chất lượng chính trị làm chính bảo đảm đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Tỉnh cũng là địa phương đầu tiên của Quân khu 9 thành lập được lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

NGUYỄN THỊNH- TRƯỜNG CHINH