Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 53

Cập nhật, 17:19, Thứ Hai, 18/09/2017 (GMT+7)

Ngày 18/9/2017, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp trường Chính trị Phạm Hùng khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 53, niên khóa 2017- 2019 tại tỉnh Vĩnh Long. Có 90 cán bộ, đảng viên tham gia khóa học này.  

Trong thời gian 18 tháng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta trên các lĩnh vực: triết học, kinh tế, CNXH khoa học, chính trị học, Nhà nước và pháp luật, văn hóa, lãnh đạo học, quan hệ quốc tế, lịch sử Đảng, cũng như các nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, các chuyên đề đặc thù khu vực Tây Nam bộ….

Việc tổ chức các lớp đào tạo chính trị cho cán bộ, đảng viên của tỉnh nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ về trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực tổ chức hoạt động và để đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn của cán bộ, công chức tỉnh nhà.

THÚY QUYÊN