Triển khai chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Cập nhật, 14:34, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Ngày 11/1, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh đến nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, GS, TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt một số nội dung cơ bản về cuộc đời của Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng nước nhà.

GS đã giải thích và làm rõ sự hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cộng sản; phân tích về đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, đức tính giản dị và khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo GS, TS Hoàng Chí Bảo, 5 thực hành lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại mà cán bộ, đảng viên cần phấn đấu thực hiện là thực hành thống nhất giữa lý luận và thực tiễn; thực hành dân chủ; thực hành dân vận; thực hành đoàn kết và đại đoàn kết và thực hành đạo đức cách mạng.

Buổi nói chuyện về chuyên đề năm 2018 nhằm khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.  

THANH TÂM