Xây dựng người "công bộc" kiểu mẫu, "vừa hồng vừa chuyên"

Cập nhật, 16:19, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)

 

Cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, thực hiện tốt cải cách hành chính.
Cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, thực hiện tốt cải cách hành chính.

Phấn đấu rèn luyện trở thành người cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” là việc làm thường xuyên, thể hiện trong công việc hàng ngày, góp phần xây dựng đội ngũ CB, CCVC vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuộc vận động hiệu quả, lan tỏa

5 năm qua, cuộc vận động xây dựng người CB, CCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” nay là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã luôn song hành và được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ thiết thực, sát hợp với đặc điểm tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, có tác động tích cực và thực sự lan tỏa, ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của hầu hết CB, CCVC.

Nổi bật, qua thực hiện 4 tiêu chuẩn gắn với tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí... đội ngũ CB, CCVC đã không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong lời nói và việc làm theo đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Cuộc vận động còn giúp đội ngũ CB, CCVC tự rèn tinh thần khắc phục khó khăn, ý chí vươn lên trong công tác và cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà với nhân dân, đơn giản các thủ tục hành chính, ngày càng gọn nhẹ và nhanh chóng theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, giải quyết kịp thời các yêu cầu, công việc của công dân.

Song song đó, CB, CCVC còn “liêm chính”, “gương mẫu” đi đầu trong công tác và cuộc sống, có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết tương thân, có lối sống trong sạch, giản dị, lành mạnh; xây dựng gia đình văn hóa.

Sáng tạo” trong lao động, học tập và công tác, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và phương pháp, lề lối làm việc; tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, “Ngày làm việc 8 giờ có chất lượng và hiệu quả công tác”.

5 năm đã có trên 1.635 sáng kiến, cải tiến trong công tác, gần 70 đề tài và 16 công trình sản phẩm thực hiện có hiệu quả, trong đó có 7 đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh- Nguyễn Thị Mỹ Dung khẳng định: Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua đã tạo động lực để CB, CCVC hăng say lao động, công tác thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan đơn vị, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.

Những điển hình “vừa hồng, vừa chuyên”

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Văn phòng Sở Nông nghiệp- PTNT có trên 80 nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp được công nhận, 48 chiến sĩ thi đua cơ sở, 5 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 9 bằng khen UBND tỉnh, 3 bằng khen Thủ tướng, 2 Huân chương Lao động hạng ba, 4 Huân chương Lao động hạng nhì.

Còn tập thể 4 năm liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc và đang đề nghị Huân chương Lao động hạng nhì… Đó là thành quả qua 5 năm thực hiện cuộc vận động.

Khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động.
Khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động.

Ông Nguyễn Quốc Phong- Phó Chủ tịch CĐCS Văn phòng Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh cho biết: Cuộc vận động được CĐCS xem là nhiệm vụ trọng tâm. Các chỉ tiêu của cuộc vận động được cụ thể hóa gắn với tiêu chí “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, hướng vào việc sửa đổi lề lối làm việc, xây dựng tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm…

“100% CB, CCVC- LĐ đều rèn luyện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng trong thực thi công việc, góp phần không nhỏ cho nông nghiệp, nông thôn phát triển đạt và mục tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”- Phó Chủ tịch CĐCS Văn phòng Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh nói.

Tuy thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện không ít khó khăn nhưng CB, CCVC- LĐ Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở Nông nghiệp- PTNT) vẫn không ngại khó, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nói như Chủ tịch CĐCS Trung tâm Giống nông nghiệp- Huỳnh Thanh Vân thì CB, CCVC và người lao động luôn nhận thức sâu sắc về cuộc vận động và rèn luyện thành người CB, CCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân.

Vì thế mà trong những năm qua, việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, các kế hoạch về công tác giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản phục vụ sản xuất được thực hiện tốt. Còn tập thể nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc, có thành tích trong phong trào Dân
vận khéo…

Thực hiện tốt cuộc vận động sẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp… Vì thế mà Phó Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh- Ngô Thị Nhàn luôn thấm nhuần và tự giác thực hiện.

Không chỉ là cán bộ CĐCS tiên phong, gương mẫu và chăm lo tốt cho đoàn viên mà Phó Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh còn luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết với ngành. Hàng năm, đều có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

“Mỗi CB, CCVC phải nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi vị trí công tác. Dù bất cứ hoàn cảnh nào đều hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phải giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, làm việc có nguyên tắc và công tâm”- Phó Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh cho hay.

Bình quân hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh có trên 96% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”, 94% CĐCS thực hiện tốt cuộc vận động. 5 năm, có trên 1.600 lượt tập thể, cá nhân đạt thành tích cao được các cấp bộ, ngành trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng...

  Bài, ảnh: CẨM HUỆ