Việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng phải phù hợp với từng đối tượng

Cập nhật, 19:59, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

Tại hội nghị tổng kết Đề án số 02 Thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng tổ chức tại xã An Phước (Mang Thít) vào ngày 10/5/2019, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Bé Tư lưu ý: Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và xác định đây là việc làm cần thiết.

Bởi vì khi dân hiểu đúng chủ trương, đường lối của Đảng sẽ giúp người dân ý thức, cảnh giác với các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bên cạnh, cần quan tâm bồi dưỡng, nâng chất đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên; nghiên cứu lựa chọn nội dung, thời gian, địa điểm phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

Về việc tiếp tục thực hiện Đề án, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý, tùy theo điều kiện có thể tiếp tục triển khai trên địa bàn xã và nhân rộng ra các xã trên địa bàn huyện.

Qua 2 năm (2017- 2018) triển khai thí điểm Đề án 02, tại xã An Phước đã có những chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền.

Tỷ lệ người dân tham dự các buổi tuyên truyền đạt 86,3%, tăng khoảng 20% so với trước đây. Qua đó, góp phần rất lớn trong việc củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền; nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Từ đó, dân chủ ở cơ sở được tăng cường, thực chất hơn, việc đối thoại trực tiếp với dân theo quy chế nhiều hơn…

Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia của người dân tại các cuộc tuyên truyền chưa đạt yêu cầu; chưa tổ chức được các diễn đàn, các cuộc thi tìm hiểu về chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo mục tiêu Đề án đã đề ra…

Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ những thuận lợi khó khăn cũng như đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ