Thành ủy Vĩnh Long

Tập huấn chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật, 05:19, Thứ Năm, 04/04/2019 (GMT+7)

Ngày 3/4/2019, Thành ủy Vĩnh Long tổ chức tập huấn chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho hơn 200 đồng chí là bí thư các chi- đảng bộ trực thuộc Thành ủy và bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Theo đó, các đại biểu được triển khai Hướng dẫn số 03 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, trong đó hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt chi bộ;

Nội dung sinh hoạt chi bộ đối với sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề; Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo 4 mức độ tốt, khá, trung bình và yếu.

Ngoài những nội dung thực hiện nêu trên, các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm của từng chi bộ mà đi sâu vào một số nội dung cụ thể theo các loại hình chi bộ.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 05, ngày 5/3/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long về “Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt chi bộ trên địa bàn thành phố như: Công tác chuẩn bị của chi ủy chưa chu đáo; nội dung sinh hoạt chưa đầy đủ; đảng viên sinh hoạt ít phát biểu ý kiến, lúng túng trong sinh hoạt chuyên đề…

Tại đây, các đại biểu còn được triển khai Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

NGUYỄN SƠN