Tập hợp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết

Cập nhật, 15:28, Thứ Sáu, 19/04/2019 (GMT+7)

Sáng 18/4/2019, UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Tân tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019- 2024. Đại hội có 172 vị đại biểu chính thức được hiệp thương giới thiệu từ cấp cơ sở.

Với tinh thần quyết tâm “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2014- 2019, UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Tân nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 năm qua, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp huyện, xã vận động được 13,35 tỷ đồng, đạt 182% chỉ tiêu trên giao.

Xuất chi trên 13 tỷ đồng từ quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ mua BHYT cho hộ cận nghèo, trao quà tết cho hộ nghèo, hỗ trợ cây- con giống,... Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã vận động hỗ trợ trên 320 triệu đồng để giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc, miền Trung bị thiên tai.

Riêng các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo đồng hành cùng với quỹ “Vì người nghèo” các cấp, có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo như: xây nhà, khám chữa bệnh cấp thuốc, xe chuyển viện miễn phí,… ước tính phúc lợi xã hội hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức thành viên còn vận động đoàn viên, hội viên đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với giảm nghèo bền vững.

Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình thành lập các tổ may mặc, nuôi heo đất; Liên đoàn Lao động hỗ trợ xây mái ấm công đoàn; Hội Nông dân vận động hộ khá giàu hỗ trợ cây- con giống cho hội viên nghèo, vận động hội viên hiến đất làm đường giao thông nông thôn; Hội Cựu chiến binh tích cực vận động hội viên xây dựng nông thôn mới; Đoàn Thanh niên với phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ đã giúp 352 hộ thoát nghèo; có 5/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50%, có 75/81 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, chiếm 92,5%, có 22.491/24.186 hộ đạt văn hóa, chiếm 92%.

Trong nhiệm kỳ tới (2019- 2024), UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Tân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế- xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Qua đó, trong nhiệm kỳ phấn đấu không còn hộ nghèo khó khăn về nhà, vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 10,5 tỷ đồng, các chương trình an sinh xã hội đạt 100 tỷ đồng và huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022.

Đại hội biểu quyết 17 vị đại biểu dự đại hội cấp trên và hiệp thương cử ông Nguyễn Văn Đúng giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Tân nhiệm kỳ 2019- 2024.

CÔNG PHÚC- HỒNG VÂN