Thành ủy Vĩnh Long

Triển khai, quán triệt Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy và Thành ủy

Cập nhật, 05:40, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ tỉnh và Thành ủy Vĩnh Long cho cán bộ chủ chốt của thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy Vĩnh Long trong thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết của Tỉnh ủy và Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2019, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra phương hướng tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, trọng tâm là nông nghiệp, công thương, du lịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược và các giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

BCH Đảng bộ TP Vĩnh Long thực hiện quyết liệt 3 khâu đột phá chiến lược và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển; Tập trung nâng cấp, phát triển TP Vĩnh Long thành đô thị loại II vào năm 2020.

Hội nghị triển khai quán triệt lần này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, địa phương nắm vững phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai và thực hiện Nghị quyết năm 2019 một cách thiết thực, hiệu quả.

NGUYỄN SƠN