Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX diễn ra vào tháng 9/2019

Cập nhật, 05:44, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Theo SGGPO, hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2019 đã diễn ra vào hôm qua (13/3) với sự tham dự của 2.256 đại biểu từ 63 tỉnh- thành trên cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024. Do đó, việc tổ chức thành công đại hội là nhiệm vụ cần tập trung, ưu tiên hàng đầu.

Đến nay, cả nước đã có 8.298/11.159 xã- phường- thị trấn tổ chức đại hội; cấp huyện đã có 19/712 đơn vị tổ chức đại hội điểm.

Tiến độ đại hội là: cấp xã hoàn thành xong trong quý I/2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2019, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2019. Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024 diễn ra vào tháng 9/2019.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nêu ra 6 nội dung trọng tâm của hoạt động mặt trận các cấp trong năm 2019.

Trong đó có các nội dung như tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX;

nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

9 giải pháp cụ thể đề ra trong năm 2019, trong đó nổi bật là: Mặt trận tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe ý kiến của địa phương cơ sở.

Các cuộc vận động, phong trào phải thiết thực, lấy chất lượng làm mục tiêu cơ bản, không chạy theo số lượng; xác định nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn để tổ chức thực hiện và có sơ kết, định lượng đánh giá. Tập trung vào các chương trình giám sát, phản biện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm...

PV