Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Cập nhật, 16:58, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

 

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ngày 11/1/2019, tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội về kết quả hoạt động năm 2018, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

tăng cường vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Bên cạnh, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí;

tiếp tục xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào yêu nước sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; đồng thời tiếp tục vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đoàn thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Đoàn thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Năm 2018, công tác dân vận tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác dân vận chính quyền đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhất là thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Kết quả điều tra cho thấy sự hài lòng của người dân đạt từ 75- 97,5%.

MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua tiếp tục phát triển và mang lại hiệu quả.

Nổi bật, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã vận động nhân dân đóng góp gần 13 tỷ đồng, hiến trên 16.350m2 đất, ủng hộ 12.365 ngày công. Quỹ Vì người nghèo vận động trên 63 tỷ đồng.

Năm qua, công tác chăm lo cho công nhân lao động được Liên đoàn Lao động các cấp thực hiện tốt.
Năm qua, công tác chăm lo cho công nhân lao động được Liên đoàn Lao động các cấp thực hiện tốt.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ