Vĩnh Long trên đường phát triển trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL

Kỳ 2: Còn đó những khó khăn, trăn trở

Cập nhật, 05:42, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

LTS: Báo Vĩnh Long tiếp tục giới thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Văn Săn- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Bài viết có tính chất khái quát những khó khăn, yếu kém đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long phải ra sức phấn đấu, nỗ lực hết mình thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Nông nghiệp phát triển nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Nông nghiệp phát triển nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Báo cáo nửa nhiệm kỳ của Tỉnh ủy Vĩnh Long thẳng thắn thừa nhận: Kinh tế tăng trưởng nhưng không duy trì được tốc độ tăng như giai đoạn trước và nhiều chỉ tiêu kinh tế đến nay đạt còn thấp so với mục tiêu đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng bình quân 6,16%/năm, thấp hơn 1,34 điểm % so chỉ tiêu nghị quyết.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, các ngành công nghiệp còn lại quy mô nhỏ, tăng trưởng chưa cao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng chậm và rất khó đạt được mục tiêu trong 2 năm còn lại.

Thu ngân sách nhà nước có xu hướng giảm dần. Chưa xuất hiện nhiều dự án tạo năng lực tăng thêm, đột phá trong sản xuất công nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ quản lý ngành cũng như người dân đều thấy rõ là nông nghiệp phát triển chưa bền vững và tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, chưa hình thành rõ nét chuỗi giá trị cũng như thương hiệu mạnh cho một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh.

Một điều hết sức đáng lo ngại là thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã điểm còn chậm; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn hạn chế, thậm chí nhiều xã bị tụt lại so với trước đây.

Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch chậm so với mục tiêu đề ra. Trong đó, tỷ trọng ngành trồng trọt còn chiếm trên 75%; trong khi dịch vụ nông nghiệp chỉ chiếm 6,03%.

Ai cũng thừa nhận rằng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì kinh tế tập thể là động lực, nền tảng giúp nông dân liên kết ứng dụng khoa học công nghệ mới, mở rộng quy mô sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản nhưng thực tế nhiều hợp tác xã,

trong đó có các hợp tác xã nông nghiệp chưa chủ động liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác, công nghệ thiết bị lạc hậu, chậm đổi mới sản phẩm, dịch vụ... nên hoạt động không hiệu quả dẫn đến có nhiều hợp tác xã phải giải thể.

Du lịch chưa có yếu tố đột phá, đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch triển khai còn chậm. Công tác quản lý nhà nước của các địa phương trên lĩnh vực môi trường còn nhiều khó khăn. Việc triển khai các dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện còn chậm.

Thu hút, giữ chân cán bộ y tế, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y còn nhiều bất cập. Chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, bị xâm hại ngày càng tăng. Tệ nạn xã hội về ma túy diễn biến phức tạp.

Thực hiện Chương trình phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn một số chỉ tiêu đạt thấp. Qua nửa nhiệm kỳ, chỉ mới đào tạo nghề cho 19.296 lao động nông thôn, đạt 18,66% chỉ tiêu (chỉ tiêu nghị quyết 103.400 lao động);

đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các trường CĐ trong tỉnh đạt 2,75% so kế hoạch (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 10% trở lên).

Trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị, Tỉnh ủy nghiêm túc chỉ rõ: Một số đảng viên chưa thật sự nghiêm túc trong học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết.

Việc viết bản cam kết cá nhân thực hiện nghị quyết ở một số nơi vẫn còn tính hình thức, thậm chí có tình trạng sao chép lẫn nhau.

Thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm còn mang tính hình thức, thiếu tính chiến đấu; thực hiện góp ý cho cá nhân ở một số đơn vị còn ít, chủ yếu thống nhất cao với những ưu điểm, khuyết điểm đã được nêu trong bản tự kiểm điểm của cá nhân.

Một số cấp ủy chưa chủ động nghiên cứu để tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 101-QĐ/TW một cách hiệu quả, chưa huy động được trí tuệ tập thể để đề ra những cách làm mới, quyết liệt, hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII một số nơi còn chậm, chuyển biến chưa tích cực.

Có nơi nội bộ mất đoàn kết kéo dài, từ đó dẫn đến tình trạng tố cáo mạo danh, giấu tên, tố cáo không đúng sự thật vẫn còn xảy ra.

Tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự tinh gọn, hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ đôi lúc chưa rõ ràng. Lãnh đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết 18, 19 BCH Trung ương lần thứ 6 (khóa XII) còn lúng túng.

Công tác dân vận chính quyền tuy được quan tâm nhưng chuyển biến còn chậm; tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao chưa cao.

Các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã- phường- thị trấn còn lúng túng trong thực hiện quy trình giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi- tổ hội, ấp- khóm chưa kịp thời; quản lý đoàn viên, hội viên thiếu chặt chẽ, sinh hoạt lệ chưa đều.

Ngoài những nguyên nhân khách quan như tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, quá trình hội nhập có nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn mặn,... Tỉnh ủy chỉ rõ nguyên nhân chủ quan là sự phối hợp giữa các cấp, các ngành từng lúc, từng nơi chưa tốt, chưa quyết liệt.

Nhận thức và sự đồng thuận của người dân đối với một số chủ trương, chính sách, dự án, công trình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn chưa cao.

Công tác cải cách hành chính thực hiện còn chậm, thiếu quyết liệt. Năng lực tham mưu, tính chủ động, sáng tạo, khả năng phối hợp của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu. Năng lực, phẩm chất của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa tốt.

Trình độ tham mưu của cán bộ chuyên môn nhìn chung còn hạn chế, khả năng đánh giá, dự báo tình hình không cao, thiếu chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đấy là những bài toán, trăn trở đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long phải tập trung tháo gỡ trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Kỳ cuối: Quyết tâm trở thành tỉnh khá trong khu vực