Hoàn thành đề án thành lập Văn phòng cấp ủy phục vụ chung Tỉnh ủy

Cập nhật, 05:40, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành đề án thành lập Văn phòng cấp ủy chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Theo đề án này, sẽ giảm được 1 phòng (từ 6 phòng còn 5 phòng), giảm 1 trưởng phòng và 6 phó trưởng phòng; chuyển chức năng tiếp dân (tiếp nhận, theo dõi, tham mưu đôn đốc việc giải quyết và xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo của công dân) về Ban Nội chính Tỉnh ủy;

tiếp nhận chức năng quản trị, văn thư lưu trữ, lái xe và một số biên chế làm nhiệm vụ chuyên môn của các ban, cơ quan tham mưu. Đề án sẽ được thực hiện trong quý I/2019.

BÙI THANH