Luật phải đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kiến trúc

Cập nhật, 19:55, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

Ngày 8/11/2018, Quốc hội chia tổ thảo luận ở tổ về dự án Luật Kiến trúc. Tham gia phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long có nhiều ý kiến đóng góp cho dự án luật.

Theo các đại biểu, Luật Kiến trúc ra đời nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định liên quan đến kiến trúc, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kiến trúc;

góp phần xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đóng góp cho dự án luật, đại biểu đề nghị các quy định của luật cần đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý về mặt kiến trúc đối với những công trình xây dựng mới hay những công trình kiến trúc cần cải tạo để tránh những bất cập thời gian qua.

Đối với quy định về hội đồng tư vấn quốc gia, theo đại biểu không cần quy định trong dự thảo luật, vì hội đồng này hoạt động không thường xuyên, chỉ hình thành khi xây dựng những công trình đặc biệt quan trọng của quốc gia và tự giải thể khi hoàn thành nên Chính phủ có thể tự quyết định thành lập.

Về cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, lại có mâu thuẫn, dự thảo luật quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề do sở xây dựng cấp, thế nhưng toàn bộ hoạt động, quản lý lại được giao cho hiệp hội ngành nghề quản lý, đề nghị nên gom về một đầu mối là giao cho hiệp hội nghề nghiệp cấp và quản lý.

Luật có quy định UBND thành phố, thị xã, cấp huyện ban hành quy chế quản lý kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng, đề nghị nên giao cho cấp phường- nơi có mật độ xây dựng nhiều thực hiện nhiệm vụ này.

TÂM THI