Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới trong lịch sử nhân loại

Cập nhật, 05:42, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Hơn một thế kỷ đã đi qua nhưng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng, khẳng định sức sống, giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử của mình.

Năm 2017, nước Nga tưng bừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười.Ảnh: Internet
Năm 2017, nước Nga tưng bừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười.Ảnh: Internet

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới trong lịch sử nhân loại.

Chỉ một ngày sau khi cách mạng vô sản thành công, lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin đã ký Sắc lệnh hòa bình mở đầu một kiểu quan hệ quốc tế mới trên cơ sở hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, loại bỏ áp bức và bất bình đẳng tồn tại trong nhiều thế kỷ.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga cùng với sự ra đời và phát triển của hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, phong trào Cộng sản với tư cách đội tiên phong chính trị và bộ tham mưu chiến đấu của phong trào công nhân quốc tế đã trưởng thành vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức,

trở thành lực lượng có ảnh hưởng mang ý nghĩa quyết định đến xu thế vận động của thời đại, lan tỏa ảnh hưởng sâu rộng đến các dân tộc thuộc địa, làm thức tỉnh và tiếp thêm sức mạnh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Noi theo tấm gương của Cách mạng Tháng Mười, phong trào đấu tranh chống đế quốc, giải phóng dân tộc trên thế giới liên tiếp giành được thắng lợi, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa tồn tại gần nửa thiên niên kỷ, đồng thời khai sinh một thực thể quốc tế mới gồm hơn 100 quốc gia đang phát triển mới giành được độc lập dân tộc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ trở thành biểu tượng của vượt qua chia rẽ của xã hội Nga cũng như của việc chấp nhận lịch sử nước Nga như nó vốn có.

Trong cuộc họp với Hội đồng Tổng thống về Xã hội công dân và Quyền con người nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu:

“Tôi hy vọng ngày này sẽ được xã hội chúng ta nhìn nhận như là biểu tượng của sự kết thúc những bi kịch đã chia rẽ đất nước và con người, sẽ trở thành biểu tượng cho sự vượt qua chia rẽ ấy, biểu tượng của việc tha thứ và chấp nhận lịch sử nước Nga như nó vốn có, với những chiến thắng vĩ đại và những tấn bi kịch”.

Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Marx-Lenin, với ý chí tự lực, tự cường của dân tộc kết hợp với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bè bạn quốc tế, cách mạng Việt Nam mới có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay.

Với những ý nghĩa đó, Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự là cuộc cách mạng xã hội vĩ đại nhất, chân chính nhất và triệt để nhất trong lịch sử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giống như Mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa đến như thế”.

PV (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN