Người đứng đầu phải gương mẫu

Cập nhật, 12:44, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)

Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) đã quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Việc nâng tầm từ quy định của Ban Bí thư lên thành quy định của BCH Trung ương Đảng cho thấy việc nêu gương- nhất là của người đứng đầu- luôn được Đảng đặc biệt xem trọng.

Đảng ta luôn đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng ta luôn đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban hành quy định mới về nêu gương

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước đây BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần đây nhất là Quy định số 47 của BCH Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm;

Quy định số 101 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên- nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

Nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn và kịp thời đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Qua đó, đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết quả thu được từ quy định này vẫn còn những hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị, BCH Trung ương đã thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng và giao cho Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp bằng văn bản của Trung ương để hoàn thiện và sớm ban hành quy định.

Người đứng đầu phải gương mẫu

Qua theo dõi các nội dung của Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XII), nhất là Quy định về trách nhiệm nêu gương vừa được thông qua, cán bộ, đảng viên tỉnh nhà rất đồng tình.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ- Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh- đánh giá cao việc ban hành quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu.

Thực hiện quy định này, thời gian qua cán bộ, đảng viên qua đăng ký, làm theo đã có sự chuyển biến tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gắn bó với nhân dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ông cho rằng, đã là cán bộ, đảng viên thì phải nêu gương, đặc biệt người đứng đầu nhất là cán bộ cấp cao thì càng phải gương mẫu.

Đồng tình với quy định này, Bí thư Đảng ủy xã Tân Quới (Bình Tân) Lê Thị Tuyết Liễu cho rằng, trước đây khi có quy định về nêu gương, Đảng ủy triển khai cho tất cả cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện.

Gần đây nhất là gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với 27 biểu hiện suy thoái, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trong quá trình thực thi công vụ.

Việc Trung ương ban hành quy định mới về nêu gương theo tôi là cần thiết, như thế sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao càng ý thức hơn đối với chức trách, nhiệm vụ của mình.

Việc ban hành các tiêu chí nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu thời gian qua đã tạo một chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong phần lớn cán bộ, đảng viên.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, qua thực hiện vẫn còn một số cán bộ, đảng viên và cả người đứng đầu chưa thật sự gương mẫu như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trên.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lộc (Tam Bình) Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, qua thực hiện, đa số cán bộ, đảng viên đều có sự chuyển biến, tuy nhiên vẫn có một số người “nói không đi đôi với làm”, vẫn còn cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ, thường “đi trễ về sớm”, vẫn có người còn tổ chức đám tiệc rình rang gây phản cảm trong nhân dân…

“Theo tôi, thời gian tới cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đối với những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện như thế cần kịp thời nhắc nhở, kiểm điểm để họ ý thức hơn”- bà Thu Hiền nói.

Trong số nhiều giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng “trong sạch, vững mạnh”, ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ta luôn đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Qua thực tế, đây là phương pháp đúng đắn, hiệu quả để cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và đẩy lùi sự suy thoái.

Vì thế, việc nâng tầm từ quy định của Ban Bí thư lên thành quy định của BCH Trung ương Đảng cho thấy việc nêu gương, nhất là của người đứng đầu luôn được Đảng đặc biệt xem trọng.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế- xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6- 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỷ USD. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%.

Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính- ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu hướng giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định.

Bài, ảnh: THANH TÂM