Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ chủ chốt

Cập nhật, 16:45, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)

Chiều 11/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt.  

 Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ hưu trí.
Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ hưu trí.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón thông tin, sau 5 ngày làm việc (từ ngày 2- 6/10), hội nghị đã thảo luận và thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; thông qua nội dung cơ bản kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018;

kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, điều đáng phấn khởi là nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

+Buổi sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và tình hình an ninh tư tưởng quý III/2018 cho cán bộ hưu trí diện Tỉnh ủy quản lý.

Tin, ảnh: BÙI THANH