Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Cập nhật, 16:11, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)

Ngày 5/7/2018, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng lên. Cấp ủy hai cấp có quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Sinh hoạt lệ cấp ủy, đảng bộ, chi bộ ngày càng đi vào nề nếp, có chất lượng hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện khá tốt theo chương trình kế hoạch năm 2018 của cấp ủy, tổ chức Đảng. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị phát động tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tập thể, cá nhân tham gia.

Trong 6 tháng, đã xét và quyết định kết nạp 90 đảng viên, đạt tỷ lệ 60% so với nghị quyết năm. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm như:

một số cấp ủy, chi bộ sinh hoạt Đảng chưa đảm bảo theo đúng chương trình, nội dung sinh hoạt; thực hiện tự phê bình và phê bình trong các kỳ họp chi bộ còn rất hạn chế; sinh hoạt chuyên đề trong các kỳ sinh hoạt lệ chưa được thực hiện thường xuyên.

Ông Trần Văn Bạch- Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh, lưu ý các tổ chức cơ sở Đảng trong 6 tháng cuối năm cần quan tâm khắc phục tốt những hạn chế, yếu kém, phấn đấu không để tổ chức cơ sở Đảng nào bị yếu kém.

Đặc biệt phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; quan tâm làm tốt phê bình và tự phê bình; nắm chắc tình hình dư luận xã hội để ổn định tình hình tư tưởng trong nội bộ.

 HẢI YẾN