Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

Cập nhật, 18:02, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)

 

Ngày 3/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; sơ kết công tác kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 23 của Tỉnh ủy về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Kết quả thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm, kinh tế- xã hội tỉnh tiếp tục tăng trưởng, theo đó tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,08% so cùng kỳ, đây là năm có mức tăng trưởng trong 6 tháng cao nhất của nhiệm kỳ khóa X và tăng đều ở cả 3 khu vực. 

Trong 6 tháng đầu năm, có một số khó khăn nổi lên là việc hình thành và phát triển chuỗi giá trị nông sản còn hạn chế; xây dựng nông thôn mới có phần chậm lại, số xã bị giảm tiêu chí còn nhiều; tình trạng vi phạm về trật tự xã hội tăng so cùng kỳ;

việc lãnh đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19 còn lúng túng do chưa có hướng dẫn cấp trên. 

Chỉ đạo một số vấn đề cần quan tâm trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón lưu ý, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh; tăng cường thu nợ đọng thuế có khả năng thu;

rà soát triển khai các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của trung ương; tổ chức sơ kết thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2015- 2020;

triển khai thực hiệu có hiệu quả Nghị quyết 18, 19, trong đó phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và mỗi đơn vị phải xây dựng kế hoạch, đề án để thực hiện.

Ngoài ra, hệ thống chính trị phải đi sâu, đi sát để giải quyết những vấn đề nóng liên quan đến người dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt cho người có công…

Tin, ảnh: THANH TÂM