Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính hệ không tập trung khóa 63

Cập nhật, 10:15, Thứ Bảy, 09/06/2018 (GMT+7)

Sáng 9/6/2018, Trường Chính trị Phạm Hùng phối hợp cùng Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính (TCLLCT- HC) hệ không tập trung khóa 63, năm học 2018- 2019, cho 70 cán bộ, đảng viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.

Lớp học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số nội dung của khoa học hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Từ năm 2011 đến nay, Trường Chính trị Phạm Hùng đã phối hợp với Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh mở 3 lớp TCLLCT- HC, với 205 cán bộ, đảng viên dự học, góp phần nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, chuẩn hóa cán bộ.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA