Long Hồ: Học theo Bác "khơi sức dân"

Cập nhật, 14:09, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên thời gian qua ấp Phước Bình A (xã Phú Quới-Long Hồ) đã vận động được đông đảo nhân dân tự nguyện đóng góp công sức và tiền của xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, đèn đường chiếu sáng, cột cờ.

Đường làng sáng- xanh- sạch- đẹp.
Đường làng sáng- xanh- sạch- đẹp.

Ấp Phước Bình A- điểm sáng “khơi sức dân”

Điểm dễ nhận thấy nhất trong phong trào xây dựng giao thông tại ấp Phước Bình A là sự đồng tình, tự nguyện của nhân dân. Việc hiến đất làm đường đã là một nghĩa cử đẹp còn việc góp sức, góp tiền của toàn thể nhân dân trong ấp lại càng đáng quý hơn, nhờ vậy đến nay hệ thống giao thông nông thôn của ấp đã hoàn thiện.

Ông Nguyễn Văn Nam ở ấp Phước Bình A vui vẻ nói: “Ở đây trên xuống vận động, riêng tôi trước tiên chấp hành “rốp rẻng”, rồi sau vận động bà con chỉ trong tuần thôi là đủ chi phí xây dựng liền”.

Không dừng lại ở việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng cầu đường, hễ mỗi khi có tuyến đường nông thôn hoàn thành thì Chi bộ và Ban nhân dân ấp lại tiếp tục vận động nhân dân đóng góp để làm đèn đường, cột cờ.

Cứ thế, đến nay 100% tuyến đường nông thôn đã có đèn đường và cột cờ. Ông Lê Bé Tư ở ấp Phước Bình A giải thích: “Từ ngày có chủ trương làm cột cờ với đèn đường, đường nông thôn khang trang, đời sống bà con phát triển, ban đêm tránh tình trạng cướp giật, tệ nạn xã hội giảm đi nên bà con đồng tình”.

Khi người dân tin tưởng, đồng tình hưởng ứng thì sức mạnh sẽ được nhân lên gấp bội. Cụ thể trong năm 2017 vừa qua, chỉ riêng Chi bộ ấp Phước Bình A đã vận động nhân dân đóng góp gần 300 triệu đồng và gần 100 ngày công lao động.

Chính sự góp công, góp của này mà đến nay bộ mặt nông thôn của ấp ngày càng sáng- xanh- sạch- đẹp. Bà Trần Thị Ta- Bí thư Chi bộ ấp Phước Bình A- chia sẻ kinh nghiệm: “ Trong quá trình muốn thực hiện công trình gì thì chi bộ phân công đảng viên phụ trách tổ ban nhân dân lập danh sách phân loại hộ khá, nghèo, cận nghèo.

Một điều quan trọng là làm việc gì đó phải có sự công khai, minh bạch trước dân, khi xong phải có báo cáo thu chi cụ thể, trong quá trình thực hiện các công trình nhân dân đồng tình thực hiện khá cao”.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Quới Hồ Thế Nhu đánh giá cao về phong trào này: “Đến nay, 100% đường ở Phước Bình A do dân đóng góp.

Từ đây, ấp Phước Bình A trở thành hạt nhân phong trào dần lan tỏa ra toàn xã. Đến nay, 90% trên địa bàn xã Phú Quới đã thực hiện và được Huyện ủy Long Hồ đưa vào nghị quyết để thực hiện trên phạm vi toàn huyện”.

Thực tế đã chứng minh phong trào xây dựng giao thông nông thôn gắn với làm đèn đường và cột cờ tại ấp Phước Bình A đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn. Ngoài việc tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho nhân dân, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào này còn thắt chặt đoàn kết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân.

 Chi bộ ấp họp bàn bạc cẩn thận trước khi triển khai ra dân
Chi bộ ấp họp bàn bạc cẩn thận trước khi triển khai ra dân

Học theo Bác- chuyện của mọi người

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 91- KH/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Long, Huyện ủy Long Hồ đã nhanh chóng lên kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chủ đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và đã tổ chức tốt các công việc như triển khai học tập chuyên đề, xây dựng bản đăng ký của tập thể, của cá nhân.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, hầu hết cơ quan, đơn vị và cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2017 đều có bám sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung kế hoạch đăng ký gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua như: xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, các phong trào vận động của đoàn thể…

Ông Lê Minh Triết- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Hồ- cho biết: Qua quá trình tổ chức triển khai, huyện đã xây dựng được 87 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

trong đó một số mô hình nổi bật như: mô hình vận động nhân dân lắp đặt đèn đường thắp sáng làng quê của Chi bộ ấp Phước Bình A (xã Phú Quới), Chi bộ ấp Phú An 1 (xã Bình Hòa Phước);

CLB Dưỡng sinh xã An Bình; mô hình giáo dục học sinh chưa ngoan của Chi bộ Trường THCS Đồng Phú; mô hình về “đổi mới phong cách làm việc phục vụ nhân dân”, mô hình “thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở” của chi bộ các cơ quan huyện,…

Năm 2018, huyện Long Hồ tiếp tục triển khai quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với từng cá nhân, đơn vị và bám sát nhiệm vụ chuyên môn cụ thể.

Các chi- đảng bộ cơ sở trong huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 49 tập thể và 388 cá nhân (36 người ngoài Đảng) điển hình tiên tiến, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2017. BCĐ Chỉ thị 05-CT/TW huyện chọn 21 tập thể, 36 cá nhân điển hình, tiên tiến xuất sắc để tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng và tham gia hội thi báo công dâng Bác cấp huyện.

Bài, ảnh: PHƯỚC GIANG- VĨNH PHÚC