Đảng bộ, chính quyền của 89 xã đạt trong sạch, vững mạnh

Cập nhật, 06:06, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)

Năm 2017, qua đánh giá, phân loại đảng bộ, chính quyền tại 89 xã xây dựng nông thôn mới đều đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, đạt 100%.

Hiện, toàn tỉnh có 62 xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, chiếm 69,7% số xã xây dựng nông thôn mới; tăng 1 xã so cuối năm 2016.

Để xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật có 6 chỉ tiêu, trong đó: cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"; tổ chức chính trị của xã đạt loại khá trở lên; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

NGUYỄN XUÂN