44 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng dịp 3/2

Cập nhật, 09:53, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)

Đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930- 3/2/2018), Đảng bộ huyện Tam Bình có 44 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng. 

Trong đó, 30 năm tuổi Đảng có 24 đảng viên, 40 năm tuổi Đảng có 3 đảng viên, 45 năm tuổi Đảng có 6 đảng viên, 50 năm tuổi Đảng có 7 đảng viên và 55 năm tuổi Đảng có 4 đảng viên.

Trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

LÊ SÁU