Tập huấn trên 200 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc

Cập nhật, 13:57, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

Ngày 10/10/2017, Công đoàn Viên chức tỉnh kết hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên- Môi trường) tổ chức tập huấn triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 200 cán bộ công đoàn trực thuộc.

Theo đó, nội dung triển khai gồm chương trình hành động của Công đoàn Viên chức tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” thay cho tên gọi và bổ sung tiêu chí cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa I phát động.

Ngoài ra, cán bộ công đoàn còn được tập huấn công tác tài chính, kế toán; triển khai các văn bản của UBND tỉnh về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; những điểm mới Luật BHXH; tình hình bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

HẢI HUỲNH