Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2017

Cập nhật, 17:11, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Ngày 11/9/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2017 cho 56 học viên là cán bộ tuyên giáo các cấp.

Qua 3 ngày học tập, nghiên cứu, các học viên được nghe triển khai các chuyên đề: khái quát về công tác tư tưởng ở cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở; công tác văn hóa ở cơ sở; công tác khoa giáo ở cơ sở; nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống “điểm nóng” ở cơ sở.

Đây là những chuyên đề có tính chất rất quan trọng, nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ đã, đang và sẽ làm công tác tuyên giáo ở các cấp; từ đó, nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

HẢI YẾN