Triển khai nghị quyết hội nghị Trung ương 5 cho cán bộ chủ chốt

Cập nhật, 15:42, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)

Ngày 11/8/2017, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nội dung nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); Quy định 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng và các chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy cho các cán bộ chủ chốt.  

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung các Nghị quyết 10, 11, 12 của hội nghị Trung ương 5.

Theo tinh thần của các nghị quyết này, trong thời gian tới, Trung ương xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, Trung ương sẽ xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa- đây được xem là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Song song đó, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.  

Tại hội nghị, các đại biểu nghe triển khai Quy định 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, trong đó quy định cụ thể hơn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.  

BÙI THANH